+13004546170 shawnce@att.net

AMG C 63暗夜特殊版上市,售价约98.88万

爱游戏登陆入口-爱游戏登录官网 2022-08-31

今日,北京梅赛德斯-疾驰发卖办事有限公司公布,梅赛德斯-AMG C63暗夜出格版正式上市 ,厂商建议零售价格为人平易近币98.88万元。

外不雅方面,梅赛德斯-AMG C 63暗夜出格版有经典的AMG垂瀑式赛车进气格栅、翼子板上光鲜的V8 BITURBO标识以及玄色双边双出排气管饰件等,极具视觉打击力。此外 ,曜岩玄色的车身 、专属黄色赛车拉花的多处装饰,两侧C柱上的专属AMG徽章等显患上整个车身酷飒统统 。

内饰方面,梅赛德斯-AMG C63暗夜出格版接纳专属设计 ,车内空间尽显奢华的同时不掉质感。新车座椅为皮革材质,黄色对于比色缝线与座椅配色形成强烈视觉对于比;中控台上布满碳纤维饰件,自出机杼地将IWC时钟置于此中 ;拥有12.3英寸全部字仪表盘及10.25英寸的中心高清显示屏。此外 ,新车标的目的盘集成AMG DriveUnit操控单位,使操控简洁化 。

配置方面,AMG C63暗夜出格版配备AMG SPEEDSHIFT MCT 9G变速箱 ,可实现迅猛换挡;同时提供弹射起步功效 ,可令驾驶者在刹时感触感染到气力迸发的快感。此外,新车还配置了AMG行驶节制运动型吊挂、后轴差速器动态操控等体系。

动力方面,AMG C63暗夜出格版搭载4.0升8缸双涡轮增压策动机以及AMG高机能排气体系 ,可实现高达350千瓦最年夜功率、650牛·米峰值扭矩的强劲动力,约4.1秒的百千米加快时间 。

爱游戏登陆入口-爱游戏登录官网

【读音】:

jīn rì ,běi jīng méi sài dé sī -jí chí fā mài bàn shì yǒu xiàn gōng sī gōng bù ,méi sài dé sī -AMG C63àn yè chū gé bǎn zhèng shì shàng shì ,chǎng shāng jiàn yì líng shòu jià gé wéi rén píng yì jìn bì 98.88wàn yuán 。

wài bú yǎ fāng miàn ,méi sài dé sī -AMG C 63àn yè chū gé bǎn yǒu jīng diǎn de AMGchuí bào shì sài chē jìn qì gé shān 、yì zǐ bǎn shàng guāng xiān de V8 BITURBObiāo shí yǐ jí xuán sè shuāng biān shuāng chū pái qì guǎn shì jiàn děng ,jí jù shì jiào dǎ jī lì 。cǐ wài ,yào yán xuán sè de chē shēn 、zhuān shǔ huáng sè sài chē lā huā de duō chù zhuāng shì ,liǎng cè Czhù shàng de zhuān shǔ AMGhuī zhāng děng xiǎn huàn shàng zhěng gè chē shēn kù sà tǒng tǒng 。

nèi shì fāng miàn ,méi sài dé sī -AMG C63àn yè chū gé bǎn jiē nà zhuān shǔ shè jì ,chē nèi kōng jiān jìn xiǎn shē huá de tóng shí bú diào zhì gǎn 。xīn chē zuò yǐ wéi pí gé cái zhì ,huáng sè duì yú bǐ sè féng xiàn yǔ zuò yǐ pèi sè xíng chéng qiáng liè shì jiào duì yú bǐ ;zhōng kòng tái shàng bù mǎn tàn xiān wéi shì jiàn ,zì chū jī zhù dì jiāng IWCshí zhōng zhì yú cǐ zhōng ;yōng yǒu 12.3yīng cùn quán bù zì yí biǎo pán jí 10.25yīng cùn de zhōng xīn gāo qīng xiǎn shì píng 。cǐ wài ,xīn chē biāo de mù de pán jí chéng AMG DriveUnitcāo kòng dān wèi ,shǐ cāo kòng jiǎn jié huà 。

pèi zhì fāng miàn ,AMG C63àn yè chū gé bǎn pèi bèi AMG SPEEDSHIFT MCT 9Gbiàn sù xiāng ,kě shí xiàn xùn měng huàn dǎng ;tóng shí tí gòng dàn shè qǐ bù gōng xiào ,kě lìng jià shǐ zhě zài shā shí gǎn chù gǎn rǎn dào qì lì bèng fā de kuài gǎn 。cǐ wài ,xīn chē hái pèi zhì le AMGháng shǐ jiē zhì yùn dòng xíng diào guà 、hòu zhóu chà sù qì dòng tài cāo kòng děng tǐ xì 。

dòng lì fāng miàn ,AMG C63àn yè chū gé bǎn dā zǎi 4.0shēng 8gāng shuāng wō lún zēng yā cè dòng jī yǐ jí AMGgāo jī néng pái qì tǐ xì ,kě shí xiàn gāo dá 350qiān wǎ zuì nián yè gōng lǜ 、650niú ·mǐ fēng zhí niǔ jǔ de qiáng jìn dòng lì ,yuē 4.1miǎo de bǎi qiān mǐ jiā kuài shí jiān 。


上一篇:高合汽车双旗舰同获2022 MUSE设计奖“铂金奖” 下一篇:传统与新权势的碰撞Model Y和ID.4你选谁?

评论